Kỹ thuật chọn tôm giống tốt ngay tại trại tôm giống

Kỹ thuật chọn tôm giống tốt ngay tại trại tôm giống

Oct 13, 2020

Chất lượng tôm giống ảnh hưởng 50% đến năng suất và chất lượng của tôm thương phẩm. Để giúp bà con có một mùa vụ thắng lợi, Dr.Tom xin chia sẻ cách chọn tôm giống tốt, chất lượng, tăng trưởng đều và đ...

Gia công hàng thành phẩm và bán thành phẩm

Gia công hàng thành phẩm và bán thành phẩm

Oct 13, 2020

Chúng tôi là công ty chuyên sản xuất , gia công , nhập khẩu các sản phẩm chuyên dùng trong NTTS. Chuyên gia công hàng thành phẩm và bán thành phẩm cho các công ty.