Chứng nhận sản phẩm

CHỨNG NHẬN ISO 9001 - 2015

CHỨNG NHẬN ISO 9001 - 2015

Công Ty TNHH Noben được cấp chứng nhận ISO 9001 - 2015: Sản xuất thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản