D-OC

0 ₫

- Tên Sản PHẨM: D - ỐC
- Công dụng: DIỆT NHANH CÁC LOẠI ỐC, HẾN, CHEM CHÉP... 
- Nhà sản xuất: NOBEN CO.,LTD
- Liên hệ: 

* Phòng KD: 028 3796 6039, 0938 919104; 0914 644 177; 0911 883 979

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

- Tiêu diệt nhanh các loại ốc đinh, hến, chem chép, hai mảnh vỏ, hàu chỉ....
- An toàn, hiệu quả nhanh chóng, không tồn dư gây độc cho tôm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Dùng 1kg/300 - 500m3 nước, dùng trước khi thả giống, không dùng trong ao có tôm
- Tháo nước cạn, dùng D-ỐC rãi ở những chổ nước còn đọng có Ốc. 
- Nên sử dụng vào lúc chiều tối là hiệu quả nhất.

Xin đọc thêm hướng dẫn sử dụng trên nhãn mác bao bì của sản phẩm./.