DIỆT NHANH CÁC LOẠI ỐC ĐINH, HẾN, CHEM CHÉP, HAI MÃNH VỎ

DIỆT NHANH CÁC LOẠI ỐC ĐINH, HẾN, CHEM CHÉP, HAI MÃNH VỎ

- Tên Sản PHẨM: D - OC
- Công dụng: DIỆT NHANH CÁC LOẠI ỐC, HẾN, CHEM CHÉP... 
- Nhà sản xuất: NOBEN CO.,LTD
- Liên hệ: 

* Phòng KD: 08 3796 6039, 0938 919104( Ms Sa); 0914 644 177( Mr Phiến).
0911 883 979(Ms Ngân)

    Thông tin chi tiết

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

- Tiêu diệt nhanh các loại ốc đinh, hến, chem chép, hai mãnh vỏ, hàu chỉ....
- An toàn, hiệu quả nhanh chóng, không tồn dư gây độc cho tôm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Dùng 1kg/300 - 500m3 nước, dùng trước khi thả giống, không dùng trong ao có tôm
-Tháo nước cạn, dùng D-OC rãi ở những chổ nước còn đọng có ốc. 
-Nên sử dụng vào lúc chiều tối là hiệu quả nhất.

Xin đọc thêm hướng dẫn sử dụng trên nhãn mác bao bì của nhà sản xuất.